Verlenging van een visum of verblijfsvergunning

 

Op deze pagina vindt u informatie over de verblijfsvoorwaarden in België en de mogelijkheid om uw verblijf te verlengen na de datum waarop u het Belgische grondgebied moet verlaten (kort verblijf) of de vervaldatum van uw verblijfsvergunning (lang verblijf).

Het is mogelijk dat een vreemdeling België niet kan verlaten vooraleer zijn visum verstrijkt of, indien hij vrijgesteld is van de visumplicht, voor het einde van de toegestane verblijfsperiode. In bepaalde omstandigheden kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze vreemdeling machtigen om zijn verblijf te verlengen. 

Voor meer info : Kort verblijf

De algemene regel is dat een vreemdeling gemachtigd is om gedurende een jaar in België te verblijven.

De verblijfsvoorwaarden en de documenten die samen met de aanvraag tot verlenging van de verblijfskaart moeten worden voorgelegd worden vermeld in de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om deze vreemdeling tot een verblijf in België te machtigen.

Indien de vreemdeling zich in het buitenland bevindt, wordt deze beslissing door de ambassade of het consulaat van België die of dat het visum D afgeeft betekend. Indien de vreemdeling zich in België bevindt, wordt dit door het gemeentebestuur van de verblijfplaats gedaan. 

Nuttige info : de nationale vermelding [B + cijfer] in de zone « Opmerkingen » van het visum D verschaft informatie over de verblijfsvoorwaarden en de documenten die samen met de eerste aanvraag tot verlenging van de verblijfskaart moeten worden voorgelegd. Deze kaart wordt na voorlegging van het visum D afgegeven.

Lees meer: Nationale vermeldingen (visum D)