Een visumaanvraag opvolgen

 

Zoeken

U moet de ambassade of het consulaat (hierna "de post") selecteren in het keuzemenu en de referentie van de visumaanvraag vermelden (referentie toegekend door de post of door VFS Contact/TLS Global).

Indien de visumaanvraag wordt ingediend bij een post die niet in het keuzemenu voorkomt, neem rechtstreeks contact op met de Infodesk (infodesk[at]ibz.fgov.be).

Opgelet: een opzoeking is enkel mogelijk indien de post de visumaanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken heeft doorgestuurd.

Resultaat van de opzoeking

Vier resultaten zijn mogelijk:

(1) in behandeling, (2) aanvullende documenten, (3) aanvaarding of (4) weigering. 

Let op: Als het resultaat "Aanvullende documenten" verschijnt, neem dan niet direct contact op met Infodesk. Dit resultaat betekent dat de aanvraag nog in behandeling is en dat de Dienst Vreemdelingenzaken wacht op aanvullende informatie van de aanvrager of een derde (advies of documenten). Als het de aanvrager is die aanvullende documenten moet indienen (dit is niet altijd het geval), neemt de post contact op met hem.

Geen enkel resultaat verschijnt

Verschillende verklaringen zijn mogelijk:

  • U heeft onjuiste gegevens ingevoerd => Voer een nieuwe opzoeking uit nadat u de bevoegde post geselecteerd heeft en de juiste referentie van de visumaanvraag gegeven heeft.
  • U heeft een visum aangevraagd om u naar België te begeven, maar deze aanvraag wordt door een andere Schengenstaat, die België vertegenwoordigt, onderzocht => Neem contact op met de ambassade of het consulaat van deze andere Schengenstaat.
  • De post heeft de visumaanvraag niet doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken, omdat het dossier volledig is en hij gemachtigd is om het visum zelf af te geven.
  • De post heeft de visumaanvraag nog niet doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken => U zult de aanvraag kunnen volgen wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken die zal hebben ontvangen.
  • De post heeft de aanvraag doorgestuurd, maar de Dienst Vreemdelingenzaken heeft de aanvraag nog niet geregistreerd in de applicatie «Een visumaanvraag volgen» => Voer later een nieuwe opzoeking uit. 

    In de regel wordt een aanvraag voor een visum voor kort verblijf (C-visum) enkele dagen na de elektronische verzending van het dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd.

   In de regel wordt een aanvraag voor een visum voor verblijf van langere duur (D-visum) 8 tot 10 weken na de datum waarop het dossier per diplomatieke tas naar de Dienst Vreemdelingenzaken is gestuurd geregistreerd.

/!\ Neem geen contact op met Infodesk als deze termijnen niet worden overschreden.

 

https://infovisa.ibz.be/InfovisaNl.aspx