Hoe zit het met mijn visumaanvraag?

De applicatie "Hoe zit het met mijn visumaanvraag?" maakt het mogelijk om een aanvraag die naar de Dienst Vreemdelingenzaken werd verzonden te volgen.

Hoe begin ik met zoeken?

Selecteer de diplomatieke of consulaire post die de visumaanvraag geregistreerd heeft in het keuze-menu.*
Vermeld de referentie van de visumaanvraag. 

Start de zoekactie.

Let op:
* Selecteer Lagos indien de visumaanvraag in Abuja werd ingediend.
* Neem rechtstreeks contact op met de Infodesk indien de visumaanvraag in Den Haag werd ingediend. 

Resultaat van de opzoeking

Vier resultaten zijn mogelijk: in behandeling, aanvullende documenten*, aanvaarding of weigering. 

* Het resultaat "Aanvullende documenten" betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken een advies, informatie of documenten heeft gevraagd die noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de aanvraag.  De aanvrager moet niets doen, tenzij de post contact opneemt met hem. 

Er moet geen contact worden opgenomen met de Infodesk.

Geen enkel resultaat verschijnt

Probeer regelmatig opnieuw, omdat de aanvraag niet onmiddellijk zichtbaar is, in het bijzonder wanneer het gevraagde visum een visum van het type D (nationaal visum lang verblijf) is. Een aanvraag voor een visum D wordt met de diplomatieke post gestuurd en het duurt dus twee à vier weken vooraleer deze aanvraag in de applicatie Hoe zit het met mijn visumaanvraag ? geregistreerd wordt.  Tijdens bepaalde periodes van het jaar (schoolvakantie, periodes met grote activiteit) kan deze termijn langer zijn.  

Het heeft geen zin om contact op te nemen met de Infodesk vooraleer deze termijn verstreken is.

https://infovisa.ibz.be/InfovisaNl.aspx