Hoe zit het met mijn visumaanvraag?

 

Hoe begin ik met zoeken?

U moet de ambassade of het consulaat selecteren in het keuzemenu en de referentie van de visumaanvraag vermelden (referentie toegekend door de ambassade/het consulaat, of door VFS Contact of TLS Global).

Indien de visumaanvraag wordt ingediend bij een ambassade of consulaat die niet in het keuzemenu voorkomt, neem rechtstreeks contact op met de Infodesk.

Resultaat van de opzoeking

Vier resultaten zijn mogelijk: (1) in behandeling, (2) aanvullende documenten, (3) aanvaarding of (4) weigering. 

Let op:

Als het resultaat "Aanvullende documenten" verschijnt, neem dan niet direct contact op met Infodesk. Dit resultaat betekent dat de aanvraag nog in behandeling is en dat de Dienst Vreemdelingenzaken wacht op aanvullende informatie van de aanvrager of een derde (advies of documenten). Als het de aanvrager is die aanvullende documenten moet indienen (dit is niet altijd het geval), neemt de ambassade of het consulaat contact op met de aanvrager.

Geen enkel resultaat verschijnt

Het is raadzaam om het regelmatig opnieuw te proberen, want een visumaanvraag die door een ambassade of consulaat naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd, wordt niet direct geregistreerd in de "Hoe zit men met mijn visumaanvraag?".

In de regel wordt een aanvraag voor een visum voor kort verblijf (C-visum) enkele dagen na de elektronische verzending van het dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd.

In de regel wordt een aanvraag voor een visum voor verblijf van langere duur (D-visum) geregistreerd 2 tot 4 weken na de datum waarop het dossier per diplomatieke tas naar de Dienst Vreemdelingenzaken is gestuurd.

/!\ Neem geen contact op met Infodesk als deze termijnen niet zijn gehaald.

https://infovisa.ibz.be/InfovisaNl.aspx