Verblijfskaarten en verblijfsdocumenten

De DVZ produceert twee soorten statistieken over dit thema:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikel 6 van de verordening (EG)  nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, een bepaald aantal richtlijnen en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel kan het verschil tussen de twee soorten definities hoofdzakelijk verklaard worden door het feit dat de EU-burgers niet worden opgenomen in de Europese statistieken.