Toepassing van de Dublin-verordening

De DVZ produceert twee soorten statistieken betreffende de toepassing van de verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin):

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikel 4 van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).