Internationale bescherming

De DVZ is verantwoordelijk voor:

  • de registratie en de invoering van alle verzoeken om internationale bescherming die op het Belgisch grondgebied en aan de grens worden ingediend;
  • het nemen van vingerafdrukken van de verzoekers om internationale bescherming;
  • de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming (« Dublinverordening »).

 De DVZ produceert twee soorten statistieken over het thema internationale bescherming:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikel 4 van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel is het verschil tussen de twee definities voornamelijk dat in de Europese statistieken de begunstigden van de hervestiging niet worden meegeteld. Ter herinnering: de hervestiging wordt gedefinieerd als het overbrengen van onderdanen van derde landen of staatlozen, op basis van een evaluatie van hun behoefte aan internationale bescherming en een duurzame oplossing, naar een lidstaat waar zij de toelating hebben met een veilige, wettelijke status te verblijven (artikel 2 van de verordening (EG) nr. 862/2007). Aangezien in bepaalde landen en voor bepaalde categorieën de aantallen laag zijn, worden de Europese statistieken met betrekking tot dit thema (afgezien van de « Dublin »-statistieken) afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5.