Administratieve opvolging

Administratieve opvolging

De Dienst Vreemdelingenzaken verzekert de behandeling en/of opvolging van administratieve vragen met betrekking tot verblijfsdocumenten, bijlagen, de verlenging van documenten (verblijfskaart, attest van immatriculatie, bijlagen), schoolreizen, de opvolging van de beslissingen tot intrekking of opheffing van de internationale beschermingsstatus, enz.