Reizigerslijst voor schoolreizen

In een besluit van 30 november 1994 heeft de Raad van de Europese Unie de wens geuit het verkeer van scholieren die onderdaan zijn van niet-EU-landen en die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, te vergemakkelijken.

Dit betreft:

  • Scholieren die onderdaan zijn van een derde land, legaal in België verblijven en regelmatig ingeschreven zijn in een instelling voor algemeen onderwijs (basis- of secundair onderwijs).

Dit geldt niet voor:

  • Personen van Belgische nationaliteit;
  • Kinderen van onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie.

Aanvragen moeten uiterlijk 30 kalenderdagen vóór vertrek en uitsluitend per e-mail (PDF-formaat) worden ingediend bij de cel administratie.

De namenlijst dient als inreisvisum en in sommige gevallen als reisdocument.

We raden daarom sterk aan om:

  • Alle scholieren op de lijst te voorzien van een recente foto;
  • Naast de duur van de reis ook de data van vertrek uit en terugkeer naar België op te geven.

Contact:

02/488.97.16

asiel.administratie [at] ibz.fgov.be

 

Wettelijke tekst :

94/795/JBZ: Besluit van de Raad van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een Lid-Staat verblijven