Bijzondere procedurele noden

Bijzondere procedurele noden

Elke verzoeker moet dezelfde kansen krijgen om zijn verhaal zo goed mogelijk en in de best mogelijke omstandigheden te kunnen vertellen, zodat er een correcte beoordeling van het verzoek kan gebeuren.

Een medewerker van de DVZ zal daarom samen met de verzoeker een vragenlijst invullen om na te gaan of er in hoofde van de verzoeker sprake is van bijzondere procedurele noden of kwetsbaarheden. Indien België verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek wordt deze vragenlijst - samen met het administratief dossier - overgemaakt aan het CGVS. Op die manier kan met de persoonlijke situatie van de verzoeker rekening gehouden worden tijdens de procedure en kunnen, indien nodig, bijzondere steunmaatregelen voorzien worden.

Het is in het belang van de verzoeker zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk op de vragen te antwoorden en alle elementen die eventuele noden kunnen aantonen zo snel mogelijk aan te brengen.

De verzoeker heeft steeds de mogelijkheid om eventueel later in de procedure bij het CGVS nog bijkomende informatie of elementen aan te brengen. De verzoeker dient deze elementen op omstandige en precieze wijze schriftelijk over te maken aan het CGVS .