Beschermingsstatus

Als het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) u de vluchtelingenstatus toekent, krijgt u een vluchtelingenattest. Vervolgens moet u zich wenden tot de gemeente van uw hoofdverblijfplaats die op basis van dit attest het Rijksregister zal aanpassen en u een A-kaart (beperkt verblijf) zal afgeven.

De aanvraag voor een B-kaart moet eveneens worden ingediend bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats en vereist steeds een voorafgaande instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de subsidiaire beschermingsstatus toekent, moet u zich met de beslissing van het CGVS of de RvV wenden tot de vreemdelingendienst van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.  Behalve bij afwijkende instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken, levert de gemeente u op vertoon van deze documenten een A-kaart (beperkt verblijf) af. De aanvraag voor verlenging van de A-kaart moet 30 tot 45 dagen vóór het einde van de geldigheidsduur van de kaart bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats worden ingediend.

De aanvraag voor een B-kaart moet ook worden ingediend bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats en vereist steeds een voorafgaande instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uw kind is niet in België geboren:

U moet samen met uw kind naar de Dienst Vreemdelingenzaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel - Cube) gaan om namens het kind een verzoek voor internationale bescherming in te dienen. Het is belangrijk dat u alle documenten betreffende uw kind en uw procedure meebrengt.

OPGELET: Indien beide ouders in België verblijven, moeten beide ouders aanwezig zijn of de ouder die aanwezig is, moet in het bezit zijn van een getekende toelating van de andere ouder.

Uw kind is in België geboren:

U moet de geboorte aangeven bij de gemeente. De gemeente zal uw kind inschrijven in het Rijksregister. Uw kind krijgt verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met u.  

Als u wilt dat uw kind de vluchtelingenstatus krijgt, moet u een verzoek om internationale bescherming indienen. OPGELETdeze procedure gebeurt op afspraak met de administratieve cel. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden gemaakt (zie hieronder). 

Belangrijke aanvulling:

Indien beide ouders de vluchtelingenstatus hebben, moet de aanvraag rechtstreeks bij het CGVS worden ingediend.

Indien de moeder de vluchtelingenstatus heeft en op de geboorteakte geen vader is vermeld, moet de aanvraag ook rechtstreeks bij het CGVS worden ingediend.

NL: asiel.administratie [at] ibz.fgov.be
Tel: 02/488.90.71

Als begunstigde van een internationale beschermingsstatus mag u reizen, op voorwaarde dat u beschikt over de benodigde identiteits- en/of reisdocumenten (afhankelijk van het land waarnaar u wenst te reizen). Let wel: een reis naar het land van herkomst kan gevolgen hebben voor uw internationale beschermingsstatus. Een terugkeer naar het land dat u ontvlucht bent, kan een indicatie vormen dat u geen of niet langer nood hebt aan internationale bescherming. Als gevolg hiervan kan uw internationale beschermingsstatus mogelijks ingetrokken of opgeheven worden.

Indien u van plan bent zich naar uw land van herkomst te begeven tijdens uw verblijf van beperkte duur, bent u wettelijk verplicht dit te melden aan de gemeente waar u woont.