Formulieren

U bent verplicht een woonplaats te kiezen in België. Dit betekent dat u een adres dient op te geven waarnaar de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) alle briefwisseling in verband met uw asielaanvraag (oproepingen, vragen om inlichtingen, enz.) zal sturen.

Indien u geen adres opgeeft, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen automatisch als uw gekozen woonplaats worden beschouwd.

Bij een verhuis moet u uw nieuwe adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ via dit formulier. Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. De adresgegevens vindt u terug op het formulier.