Registratie van een verzoek om internationale bescherming

U kan zich elke werkdag om 8.30 uur aanmelden in het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken via de Pachecolaan 44, 1000 Brussel - Cube.

  • Een eerste groep mensen zal worden uitgenodigd om onmiddellijk binnen te komen.
  • Indien u niet onmiddellijk kan binnenkomen, krijgt u een document dat aangeeft op welk tijdstip u zich op diezelfde dag nog kan aanbieden, afhankelijk van de beheerscapaciteit. Gelieve terug te keren op het tijdstip vermeld op het document en niet voor het gebouw te wachten

Uw kind is niet in België geboren:

U moet samen met uw kind naar het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken gaan om namens het kind een verzoek voor internationale bescherming in te dienen (via de Pachecolaan 44, 1000 Brussel - Cube). Het is belangrijk dat u alle documenten betreffende uw kind en uw procedure meebrengt.

Uw kind is in België geboren:

U moet de geboorte aangeven bij de gemeente. De gemeente zal uw kind inschrijven in het Rijksregister. Uw kind krijgt verblijfsrecht op basis van uw statuut als erkend vluchteling.  

Als u wilt dat uw kind de vluchtelingenstatus krijgt, moet u een verzoek om internationale bescherming indienen. OPGELETdeze procedure gebeurt op afspraak met de administratieve cel. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden gemaakt (zie hieronder). 

Belangrijke aanvulling:

  • Indien beide ouders de vluchtelingenstatus hebben, moet de aanvraag rechtstreeks bij het CGVS worden ingediend.
  • Indien de moeder de vluchtelingenstatus heeft en op de geboorteakte geen vader is vermeld, moet de aanvraag ook rechtstreeks bij het CGVS worden ingediend.

NL: asiel.administratie [at] ibz.fgov.be
Tel: 02/488.90.71

Uw kind is niet in België geboren:

U moet, samen met uw kind, naar het gebouw van de Dienst Vreemdelingzaken komen om namens het kind een verzoek om internationale bescherming in te dienen (via de Pachecolaan 44, 1000 Brussel - Cube). Het is belangrijk dat u alle documenten betreffende uw kind en uw procedure meebrengt.

OPGELET: Indien beide ouders in België verblijven, moeten beide ouders aanwezig zijn of de ouder die aanwezig is, moet in het bezit zijn van een getekende toelating van de andere ouder.

Uw kind is in België geboren:

U moet de geboorte aangeven bij de gemeente. De gemeente zal uw kind inschrijven in het  Rijksregister en op uw bijlage 26/26quinquies vermelden (achternaam - voornaam - rijksregisternummer). De geboorteakte zal door de gemeente worden verzonden aan de administratieve cel van de dienst internationale bescherming die de nodige aanpassingen in het Rijksregister zal uitvoeren en het CGVS of de RVV in kennis zal stellen.