De 6 gesloten centra

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert zes gesloten centra waar personen worden vastgehouden aan wie de toegang tot het grondgebied aan de grens wordt geweigerd in afwachting van hun terugdrijving en waar personen die een bevel tot het grondgebied te verlaten betekend kregen worden vastgehouden met het oog op hun verwijdering.

Caricole

Dit centrum bevindt zich in Steenokkerzeel, niet ver van de luchthaven van Brussel-Nationaal. Het werd in 2012 geopend, om het Inad-Centrum, dat zich op de luchthaven van Zaventem bevond, en het Transitcentrum 127, dat zich in Melsbroek bevond, te vervangen. In dit centrum kunnen 114 personen opgevangen worden.

Het Caricole-transitcentrum vangt alle inadmissibles op, dit wil zeggen de personen die niet over een reisdocument beschikken of geen eensluidende documenten hebben (vals paspoort, vals visum...), personen wier reisdoel niet duidelijk is of die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, maar ook personen die in het Schengeninformatieysteem (SIS) gesignaleerd staan.

Personen die aan de grens vastgehouden worden wegens het niet voldoen aan de binnenkomst voorwaarden en een aanvraag tot internationale bescherming indienen, kunnen in afwachting van de beslissing van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen in de Caricole vastgehouden blijven of worden toegelaten op het grondgebied in afwachting van de beslissing van het CGVS.

Repatriëringscentrum 127bis

Dit centrum, dat zich in Steenokkerzeel, niet ver van de luchthaven van Brussel-Nationaal, bevindt, werd in maart 1994 geopend. In het centrum kunnen 120 personen, die over twee vleugels verdeeld worden, opgevangen worden. In het centrum worden mannen opgevangen.

Centrum voor Illegalen Brugge

Dit centrum werd in januari 1995, in de gebouwen van de voormalige vrouwengevangenis, geopend. Momenteel kunnen in dit centrum 112 personen, die over afzonderlijke vleugels voor mannen en vrouwen verdeeld worden, opgevangen worden.

Centrum voor Illegalen Merksplas

Dit centrum werd in november 1993 in de gebouwen van een voormalige gevangenis van de provincie Antwerpen geopend. Momenteel kunnen in dit centrum 142 personen opgevangen worden. Momenteel vangt dit centrum enkel mannen op.

Centrum voor illegalen van Vottem

Dit centrum werd in maart 1999 geopend. In dit centrum kunnen momenteel 119 personen, die over drie normale vleugels en een speciale vleugel voor personen die een geïndividualiseerde opvolging nodig hebben verdeeld worden, opgevangen worden. Momenteel vangt dit centrum enkel mannen op.

Centrum voor Illegalen Holsbeek

Dit centrum werd in mei 2019 geopend in een gebouw dat vroeger een open terugkeercentrum centrum was. In het centrum worden momenteel enkel vrouwen opgevangen. De huidige capaciteit is tot 28 plaatsen beperkt.  De maximale capaciteit bedraagt 50 plaatsen.