Opdracht van de gesloten centra

De opdracht van de gesloten centra bestaat uit het op humane wijze vasthouden van de vreemdelingen wier situatie illegaal is, om hun terugkeer zo snel mogelijk te organiseren, of om hen toegang te verlenen tot het grondgebied, indien ze daar recht op hebben. Hierbij moeten de reglementaire, wettelijke en internationale normen en bepalingen die van kracht zijn gerespecteerd worden.

De vasthouding, het regime en de werking van de gesloten centra worden eveneens bepaald door de vreemdelingenwet van 15/12/1980 inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 02/08/2002.

De wet voorziet redenen voor het nemen van de beslissing om bepaalde personen administratief vast te houden in de gesloten centra, evenals de maximale duur van de vasthouding.

De vasthouding heeft tot doel de effectieve verwijdering van de personen aan wie de toegang tot het grondgebied of het verblijf geweigerd werd te verzekeren.