Organisatie van de gesloten centra

Om de rust en veiligheid in het centrum te verzekeren en een humane opvang voor de bewoners te voorzien, beschikken de gesloten centra over verschillende diensten:

  • de Directie, die uit een centrumdirecteur en verschillende adjuncten bestaat, is verantwoordelijk voor het beheer en de goede werking van het centrum.
  • de medische en psychologische dienst zorgt voor de medische en psychologische opvolging van de personen die in de gesloten centra verblijven en kan beslissen om hen, indien dat nodig is, naar gespecialiseerde externe diensten door te verwijzen.
  • De terugkeercoaches staan de bewoners bij tijdens hun verblijf in het centrum.  Ze zorgen voor de opvolging van de administratieve dossiers van de bewoners. Ze informeren de bewoners over de impact van de juridische stappen die ze ondernomen hebben en bereiden hen voor op hun verwijdering van het Belgisch grondgebied
  • Het veiligheidspersoneel bestaat uit veiligheidsmedewerkers, veiligheidsbegeleiders en coördinatoren van het veiligheidspersoneel. Zij staan in voor het bewaren van de orde, rust en veiligheid in het centrum.
  • De groepsbegeleiders houden zich bezig met de intake en de outtake van de bewoners, waken over de groepsdynamiek en zorgen voor een zinvolle dagbesteding voor de bewoners
  • de administratie houdt zich bezig met het administratief beheer van het centrum en bestaat uit het personeelssecretariaat, het bewonerssecretariaat en de ICT-dienst.
  • De logistieke dienst houdt zich bezig met het logistiek beheer, de infrastructuur en het onderhoud van het centrum.