Wat zijn de verschillen tussen gesloten centra en gevangenissen?

De vasthouding van een vreemdeling wiens situatie onregelmatig is in een gesloten centrum kan niet worden gelijkgesteld met een opsluiting in een gevangenis, en dit om verschillende redenen:

- Het doel: het hoofddoel van een gevangenis is het uitvoeren van een sanctie. De vasthouding in een gesloten centrum heeft tot doel ervoor te zorgen dat personen die geen toegang tot het grondgebied hebben gekregen effectief verwijderd worden. De vreemdeling wordt vastgehouden met het oog op de organisatie van de gedwongen terugkeer (identificatie, bekomen van het reisdocument; boeken van een vlucht, …)

- De duur: de gedetineerde moet een vaste straf, die eventueel met behulp van de verschillende modulatiemogelijkheden kan worden verminderd, uitzitten. De vreemdeling kan het moment van zijn vertrek kiezen, voor zover hij meewerkt en de inlichtingen die nodig zijn voor zijn vertrek verstrekt.