[Artikel 58 van de wet van 15 december 1980]

De op deze pagina gepubliceerde informatie is bestemd voor de personen die, in de hoedanigheid van regelmatig student, ingeschreven zijn, of gemachtigd zijn om zich in te schrijven, voor een programma van cursussen in het universitair of niet-universitair hoger onderwijs (hogescholen) dat leidt tot het bekomen van een erkend diploma of getuigschrift. De informatie is ook bestemd voor de personen die een op dit hoger onderwijs voorbereidend jaar willen volgen.

De betrokken personen moeten een machtiging om meer dan 90 dagen in België te verblijven aanvragen.  De algemene regel is dat deze aanvraag in het buitenland moet worden ingediend, in de vorm van een aanvraag voor een visum D bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar de aanvrager gewoonlijk verblijft. In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden ingediend (verblijfsaanvraag).

De personen die ingeschreven zijn aan een privé-instelling voor hoger onderwijs, die dus niet georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Belgische overheid, kunnen ook een machtiging om meer dan 90 dagen in België te verblijven aanvragen, maar ze zullen niet over het studentenstatuut beschikken, omdat het diploma of getuigschrift dat op het einde van hun cursus wordt afgegeven niet zal worden erkend.  [Lees hier meer].

Onder voorbehoud van de programma's voor de uitwisseling van studenten maakt een inschrijving in het secundair onderwijs het ten slotte niet mogelijk om een machtiging tot verblijf te bekomen.

...