Vreemdelingen jonger dan twaalf jaar

Momenteel worden de vreemdelingen die jonger dan twaalf jaar zijn en die wettelijk in België verblijven, in het kader van een verblijf van meer dan drie maanden (« lang verblijf »), niet in het bezit gesteld van een elektronische kaart.  Ze ontvangen nog een identiteitsbewijs waarvan het model is vastgelegd door het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende verblijfsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Instellingen en Bevolking werken momenteel aan de modernisering van de verblijfstitels en de verblijfsdocumenten die afgegeven worden aan vreemdelingen jonger dan twaalf jaar.