Covid-19 maatregelen in het kader van het interview

In het kader van de gehoren op Pacheco zijn voor de verzoekers en andere bezoekers, zoals bv. voogden, de volgende Covid-19 hygiënemaatregelen van toepassing:

  • U kan niet zonder afspraak op het gehoor komen. U wordt steeds uitgenodigd voor een gehoor op een specifieke datum en op een exact tijdstip.
  • Zorg voor opvang voor uw kinderen die ouder zijn dan 3 jaar en breng ze niet mee naar het gehoor. Bij de indiening van het verzoek wordt nagegaan of alleenstaande ouders opvang kunnen voorzien voor hun kinderen die ouder zijn dan 3 jaar. Indien dit niet het geval is, zal de datum voor het gehoor op een later tijdstip bepaald worden. Kinderen tot 3 jaar oud kunnen hun ouder vergezellen naar het gehoor indien de ouder geen opvang kan voorzien. Koppels met minderjarige kinderen worden op verschillende tijdstippen uitgenodigd zodat steeds een van de ouders op de kinderen kan passen.
  • Als u ziek bent of symptomen vertoont (bv. hoesten, koorts), kom dan niet naar het gehoor. Meld uw afwezigheid zo snel mogelijk, en bij voorkeur vóór de datum van uw afspraak, via: asile.interviews [at] ibz.fgov.be
  • Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen.
  • Elke verzoeker dient zijn handen te ontsmetten met een hydroalcoholische gel, en dit zowel bij binnenkomst in de wachtzaal, als bij vertrek. Hydroalcoholische gel wordt ter beschikking gesteld.
  • De infrastructuur van de gehoorlokalen is aangepast aan de huidige omstandigheden. Er werd plexiglas geplaatst in de gehoorlokalen en er wordt voldoende afstand voorzien tussen alle aanwezigen.