Finaliteit van het gehoor

Gehoor in het kader van Dublin

Indien er indicaties zijn dat België niet verantwoordelijk is om het verzoek te behandelen, zal er een gehoor plaats vinden in het kader van Dublin.

De medewerker die het gehoor zal leiden zal daarbij in eerste instantie de gegevens verzamelen m.b.t. de identiteit van de verzoeker, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, reisweg naar België, enzovoort.

Daarnaast wordt ook de nodige informatie verzameld die nodig is om te kunnen onderzoeken welke lidstaat mogelijk verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek.

Gehoor eerste verzoek

Wanneer het een eerste verzoek betreft en er geen indicaties zijn dat een andere lidstaat verantwoordelijk zou zijn voor de behandeling van het verzoek, zal de medewerker die het gehoor zal leiden in eerste instantie – net als bij een gehoor in het kader van Dublin – de gegevens verzamelen m.b.t. de identiteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, reisweg naar België, enzovoort.

Daarnaast zal de medewerker samen met de verzoeker een vragenlijst van het CGVS doorlopen en de antwoorden van de verzoeker noteren.

Gehoor volgend verzoek

Indien de verzoeker eerder al een procedure internationale bescherming doorlopen heeft in België, zal de medewerker die het gehoor zal leiden niet opnieuw peilen naar de initiële vluchtmotieven, maar wel naar de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker in aanmerking komt voor internationale bescherming, en de reden waarom de verzoeker deze elementen niet eerder kon aanbrengen. De verzoeker zal daarbij moeten aantonen waarom hij denkt op basis van deze nieuwe elementen wel in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een internationale beschermingsstatus. In tegenstelling tot bij een eerste verzoek, zal er na het gehoor bij de DVZ niet systematisch nog een nader gehoor georganiseerd worden bij het CGVS. De Commissaris-generaal zal immers eerst moeten oordelen of het verzoek ontvankelijk is en kan zich hiervoor baseren op de verklaringen die de verzoeker tijdens zijn gehoor bij de DVZ heeft uiteengezet.