Heeft de NBMV familie in een ander Europese lidstaat en wil hij zich bij die familie voegen?
 

De voogd wordt verzocht met de Dienst Vreemdelingenzaken contact op te nemen om de Dublinprocedure te kunnen starten. Er wordt dan een specifiek interview georganiseerd en volgende documenten dienen te worden voorgelegd:

  • een kopie van de Europese documenten van het familielid
  • het juiste adres van het familielid
  • de verblijfsstatus van het familielid
  • de documenten die de familieband aantonen OF de uitslag van een DNA-test
  • een door de NBMV ondertekende verklaring  waaruit blijkt dat hij bij zijn familielid wenst te wonen  
  • een door het familielid ondertekende verklaring  waaruit blijkt dat het de NBMV wil ten laste nemen


Contact : Cel Dublin: asylum.dublin [at] ibz.fgov.be . Gelieve altijd asylum.minors [at] ibz.fgov.be in kopie te zetten.