Overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat

Na ontvangst van de beslissing dient de verzoeker contact op te nemen met de Dienst Vrijwillige Terugkeer voor de praktische afspraken met betrekking tot de overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek.

De verzoeker wordt door de Dienst Vrijwillige Terugkeer in het bezit gesteld van een doorlaatbewijs om zich naar de verantwoordelijke lidstaat te begeven. De Dienst Vrijwillige Terugkeer zal eveneens de praktische organisatie van de overdracht voor haar rekening nemen zoals bijvoorbeeld de reservatie en aankoop van tickets.

De Dienst Vrijwillige Terugkeer is bereikbaar via:

• Telefoon: 02 488 97 77

• Email: return [at] ibz.fgov.be