Aanvraag voor een machtiging tot verblijf krachtens de artikelen 61/14 en volgende van de Vreemdelingenwet.

De aanvraag  wordt per mail opgestuurd naar minors [at] ibz.fgov.be, met opgave van het openbaar veiligheidsnummer (7 cijfers) indien de jongere hierover beschikt.

De voogd dient de aanvraag voor de bijzondere verblijfsprocedure op grond van artikel 61/15 en volgende in. De aanvraag bevat de volgende elementen:

  • naam, voornaam, telefoonnummer of GSM-nummer, mailadres (of fax), woonplaats van de voogd;
  • naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, eventueel het openbaar veiligheidsnummer bij de DVZ, woonstkeuze en adres van de NBMV;
  • een kopie van het nationaal paspoort of gelijkgesteld reisdocument. Wanneer de jongere een dergelijk document niet heeft, onderneemt de voogd de vereiste stappen voor de afgifte van een paspoort; 
  • elk document dat de waarachtigheid van de in de aanvraag aangevoerde gegevens aantoont;
  • zo nodig, de vraag om de bijstand van een tolk, met vermelding van de taal;
  • de stappen door de voogd ondernomen in het land van oorsprong of van verblijf bij de familieleden of de kennissen en de resultaten daarvan.

De aanvraag kan de eventuele aanwezigheid van een advocaat bij het interview en ook een bijzondere kwetsbaarheid van de jongere (fysieke of mentale beperking, psychologische situatie, ...) vermelden.