De gezinshereniger is een Belg

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden die moeten worden vervuld en de documentatie die moet worden voorgelegd door een familielid van een Belg.

Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen meerderjarige Belgen en  minderjarige Belgen.
ndien de Belg meerderjarig is, moet er vervolgens een onderscheid worden gemaakt tussen zittende Belgen en niet-zittende Belgen (cf. woordenlijst).

De gezinshereniger is een Belg