Verzoek tot herziening

De aanvraag van een herziening van een weigering van een verzoek tot gezinshereniging is geen recht, maar een gunst die door de Dienst Vreemdelingenzaken in de volgende drie situaties verleend wordt:  :

  1. De aanvrager heeft een huurcontract voorgelegd, maar niet het bewijs dat deze huur geregistreerd was.  De herziening van de beslissing is mogelijk, zelfs indien de registratie dateert van na de beslissing;
  1. De aanvrager heeft een attest van het ziekenfonds voorgelegd, maar niet in de vereiste vorm Attest van het ziekenfonds – Standaardformulier
  1. De aanvrager is minderjarig en reist alleen, maar hij heeft geen ouderlijke toestemming voorgelegd.

De aanvraag en de bewijsstukken moeten binnen een termijn van drie maanden, vanaf de datum van de beslissing, per mail naar de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst Gezinshereniging) worden gestuurd.

Adres:

gh.visa [at] ibz.fgov.be (weigering van een visumaanvraag)

gh.verblijf10 [at] ibz.fgov.be en gh.verblijf40 [at] ibz.fgov.be  (weigering van een verblijfsaanvraag)

COVID-19 : bijzondere bepaling
De gezondheidsmaatregelen die in bepaalde landen worden opgelegd zouden de kennisgeving van een beslissing tot weigering kunnen vertragen en een persoon die zich in een van de drie hierboven uiteengezette situaties bevindt kunnen verhinderen om de herziening van de beslissing binnen een termijn van 3 maanden, vanaf de datum van de beslissing, aan te vragen. Indien dat het geval is, kan deze persoon de herziening van de beslissing  uitzonderlijk binnen een termijn van 3 maanden, vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing, aanvragen. Het bewijs van de datum van de kennisgeving moet bij de aanvraag worden gevoegd.