Ziektekostenverzekering (Gecombineerde vergunning)

Het bewijs dat de onderdaan van een derde land die een machtiging tot verblijf met het oog op werk aanvraagt over een ziektekostenverzekering beschikt, kan geleverd worden door de engagementsverklaring om hem, zodra hij in België aankomt, aan te laten sluiten bij een ziekenfonds.

Deze engagementsverklaring wordt enkel in het kader van een eerste verblijfsaanvraag aanvaard.

De onderdaan van een derde land die de vernieuwing van zijn gecombineerde vergunning aanvraagt zal een bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds of een ziektekostenverzekeringscontract bij een privéverzekeringsmaatschappij moeten voorleggen.