Na de voltooiing van zijn studies in België kan de onderdaan van een vragen om gemachtigd te worden om zijn verblijf met maximum 12 maanden te verlengen, teneinde werk te zoeken of een onderneming op te richten, met als doel het verkrijgen van een verblijfsvergunning met het oog op werk.

Na de voltooiing van het onderzoek in België kan de onderdaan van een derde land vragen om gemachtigd te worden om zijn verblijf met maximum 12 maanden te verlengen, teneinde werk te zoeken of een onderneming op te richten.