Terugvordering kosten verwijdering

Het organiseren van een verwijdering en het verblijf in een gesloten centrum of woonunit brengen kosten met zich mee. Hoeveel die kosten bedragen, hangt onder meer af van de duur van het verblijf in het centrum en of men met of zonder politiebegeleiding vertrekt. Indien men gedwongen verwijderd wordt zal men de kosten voor medische zorgen, de kosten van het verblijf in de woonunit / gesloten centrum en van de vliegtuigreis moeten terugbetalen. De kosten worden teruggevorderd, volgens geval, van:

  • de betrokken vreemdeling zelf
  • de garant
  • de werkgever – ingeval van zwartwerk
  • de vervoerder

Indien men visumplichtig is, zal men ingeval men wenst terug te keren naar België na een gedwongen verwijdering de kosten van de verwijdering eerst dienen terug te betalen (Uitgezonderd visa D gezinshereniging: voor die gevallen is de betaling van de kosten geen vereiste voor de afgifte van het visum en zal het visum afgeleverd worden ook zonder betaling van de kosten. Deze zullen later teruggevorderd worden). Indien men niet visumplichtig is en men keert terug naar België, zal de terugvordering gebeuren eens men in België is.