Niet begunstigden

Britten en hun familieleden die geen begunstigden van het terugtrekkingsakkoord zijn

De overgangsperiode is de periode die begonnen is vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, op 31 januari 2020 om middernacht, en eindigde op 31 december 2020. Tijdens deze periode bleef het recht op vrij verkeer van personen gelden voor alle Britten en hun familieleden zoals overeengekomen in het terugtrekkingsakkoord.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot 31 december 2020, waarbij er voor alle Britse onderdanen en hun familieleden zo goed als niets veranderde. Zij behouden tijdens deze periode hun recht op vrij verkeer en verblijf, op dezelfde manier als toen zij Unieburgers waren. Er werd tijdens deze periode geen onderscheid gemaakt tussen Britse burgers en hun familieleden die reeds in België verbleven voor 1 februari 2020 en deze die nadien binnenkomen.

De toegangs- en verblijfsrechten van Britse onderdanen die op het einde van de overgangsperiode niet in België verbleven overeenkomstig het Unierecht, maken deel uit van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de terugtrekking.

Wat de voorwaarden voor het kort verblijf (maximum 90 dagen over een periode van 180 dagen) betreft, werd beslist Britse onderdanen op de lijst te zetten van visumvrije landen. Dit betekent dat u in het kader van een kort verblijf geen visum nodig heeft om naar België te komen. Dit voor zover de Unieburgers op dezelfde manier door het Verenigd Koninkrijk worden behandeld.

Wat het lang verblijf betreft, kan u zich na de overgangsperiode niet langer kunnen beroepen op de voorwaarden die gelden voor Unieburgers. U zal onderworpen worden aan de algemene regels die gelden voor onderdanen van derde landen in België.

U wordt niet beschermd door het terugtrekkingsakkoord en kan geen beroep meer doen op de gunstige voorwaarden die gelden voor familieleden van begunstigden. U valt terug op de bestaande algemene regels voor gezinshereniging met een derdelander.

Deze kunnen worden teruggevonden op onze pagina Gezinshereniging

 

 

 U heeft geen visum nodig voor een verblijf van maximum 90 dagen in België.

Niet vergeten dat u aan de grens steeds via ALL PASSPORTS zal moeten passeren. U moet steeds een geldige identiteitskaart of paspoort bijhebben. Uw paspoort zal afgestempeld worden.

Indien u voor het einde van de overgangsperiode medische zorgen had gepland in België die reeds werden goedgekeurd dan waren dezelfde grensformaliteiten van toepassing als voor het einde van de overgangsperiode en dit voor de volledige duur van de behandeling. Dit gold zowel voor u als uw begeleider en dit tot het einde van uw behandeling.