Procedures voor het bekomen van een status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord 

De procedure die u moet volgen hangt af van de status voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die u wilt verkrijgen:

U kan een verblijfsstatus verkrijgen indien u een Britse onderdaan of een familielid bent die reeds voor het einde de overgangsperiode in België verbleef overeenkomstig het Unierecht of indien u als familielid een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord vervoegt. Met deze status kan u uw verblijf verderzetten na het einde van de overgangsperiode.

U kan een status voor klein grensverkeer verkrijgen indien u als Britse grensarbeider voor de overgangsperiode in België actief was.

De procedure is verschillend naargelang u zich reeds geregistreerd had voor het einde van de overgangsperiode en u reeds in het bezit bent van een geldig verblijfsdocument (bijlage 8, 8bis/E/E+/F/F+ kaart) of van een geldig document voor klein grensverkeer (bijlage 15), of nog niet.

Hieronder vindt u de procedure die naargelang uw situatie van toepassing is.

Procedures voor de verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Procedures voor de elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord