De gezinshereniger is een Belg en de persoon die de gezinshereniging aanvraagt, is een burger van de Europese Unie of van een geassocieerd land

[Artikel XX van de wet van 15 december 1980]

Het verzoek tot gezinshereniging mag in België worden ingediend.

De procedure verloopt als volgt:

Het familielid moet zijn verzoek tot gezinshereniging indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft. 

Het gemeentebestuur overhandigt hem een aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19), na voorlegging van het bewijs dat hij een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van een geassocieerd land (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) is. 

De verzoeker moet het bewijs dat hij aan de voorwaarden voor een gezinshereniging voldoet binnen een termijn van drie maanden, vanaf de op de bijlage 19 vermelde datum, voorleggen.

Indien de verzoeker de documenten binnen de termijn voorlegt en hij in de gemeente verblijft (positief verblijfplaatsonderzoek), stuurt het gemeentebestuur zijn verzoek naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien de verzoeker de documenten niet binnen de termijn voorlegt, maar in de gemeente verblijft (positief verblijfplaatsonderzoek), betekent het gemeentebestuur een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Het gemeentebestuur geeft een nieuwe termijn van een maand om de documenten voor te leggen aan de verzoeker.

Indien het familielid de documenten binnen deze nieuwe termijn voorlegt, stuurt het gemeentebestuur zijn verzoek naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien hij de documenten niet binnen deze nieuwe termijn voorlegt, betekent het gemeentebestuur echter een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). De procedure wordt beëindigd.

Indien het familielid niet in de gemeente verblijft (negatief verblijfplaatsonderzoek), wordt hij uit het Rijksregister geschrapt.  De procedure wordt beëindigd.

Goede praktijk:

Alle documenten voorleggen wanneer het verzoek wordt ingediend.

De Dienst Vreemdelingenzaken moet zijn beslissing binnen een termijn van zes maanden, vanaf de op de bijlage 19 vermelde datum, nemen. 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het verzoek aanvaardt, overhandigt het gemeentebestuur een of een EU-kaart aan het familielid.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het verzoek weigert, betekent het gemeentebestuur een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). De procedure wordt beëindigd.