De gezinshereniger en de persoon die de gezinshereniging aanvraagt zijn onderdanen van derde landen

[Artikel 10 van de wet van 15 december 1980]

In de volgende situaties kan het verzoek tot gezinshereniging in België worden ingediend:

 1. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, is reeds tot een verblijf van beperkte duur in België gemachtigd (A- of H-kaart) en de voorwaarden voor een gezinshereniging zijn vervuld. 
 1. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, moet voor een kort verblijf in de Schengenruimte niet over een visum beschikken en de voorwaarden voor een gezinshereniging zijn vervuld. 
 1. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, heeft een visum ontvangen met het oog op een huwelijk of een wettelijke samenwoning in België en zijn plannen werden verwezenlijkt vooraleer het visum verstreek.
 1. Buitengewone omstandigheden verhinderen de persoon die de gezinshereniging aanvraagt om zijn verzoek in het buitenland in te dienen (visumaanvraag).

Indien de persoon die de gezinshereniging aanvraagt zich niet in een van de vier bovengenoemde situaties bevindt, moet hij zijn verzoek in het buitenland indienen (visumaanvraag). 

Het verloop van de procedure hangt af van de situatie waarin de persoon die de gezinshereniging aanvraagt zich bevindt.

 

 

 • In de volgende situaties kan het verzoek tot gezinshereniging in België in België worden ingediend:
 1. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, is reeds tot een verblijf van beperkte duur in België gemachtigd (A- of H-kaart) en de voorwaarden voor een gezinshereniging zijn vervuld. 
 2. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, heeft een visum ontvangen met het oog op een huwelijk of een wettelijke samenwoning in België en zijn plannen werden verwezenlijkt vooraleer het visum verstreek
 3. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, moet voor een kort verblijf in de Schengenruimte niet over een visum beschikken en de voorwaarden voor een gezinshereniging zijn vervuld. 

  Zie de procedure 

 

 • Het verzoek tot gezinshereniging kan in België worden ingediend wanneer buitengewone omstandigheden de verzoeker verhinderen zijn aanvraag in te dienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij verblijft in het buitenland, overeenkomstig artikel 12bis, §1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980.
     
      Zie de procedure