Onderzoekers

 

De wet van 21 augustus 2022 (Belgisch Staatsblad van 9 november 2022) zet de Europese richtlijn 2016/801/EU betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten, om.

Deze wet bevat bepalingen die van toepassing zijn op onderdanen van derde landen die via een gastovereenkomst verbonden zijn met een Belgische erkende onderzoeksinstelling voor dewelke ze een onderzoeksproject in België komen verrichten als onderzoeker. De onderzoeker heeft tijdens het onderzoeksproject de mogelijkheid om korte- of lange-termijnmobiliteit naar andere EU lidstaten uit te oefenen. Na afronding van het onderzoeksproject kan de onderzoeker een periode (van maximum 12 maanden) verder in België verblijven om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

Aanvragen als onderzoeker, onderzoeker in korte-termijnmobiliteit en onderzoeker in lange-termijnmobiliteit kan ingediend worden vanaf 1 maart 2023.