Toegankelijkheidsverklaring

De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: 
https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2021/dofi.ibz.be_0

Niet-toegankelijke inhoud

Sommige technische fouten moeten nog worden gecorrigeerd (H42 en H91). 

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen met ons via:
contact.

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je van de FOD Binnenlandse Zaken gekregen hebt?
Neem dan contact op met de Federale ombudsman:

De Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact [at] federaalombudsman.be
Website: Federale ombudsman

Verbeteringsplan

De volledige inhoud is a priori toegankelijk, maar wij doen ons best om enkele navigatieaspecten nog gebruiksvriendelijker te maken.

Deze verklaring is op 17/09/2021 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 11/06/2024

Binnenkort zal de FOD BOSA een vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit uitvoeren van deze website. Op basis van de resultaten van deze audit zullen we de eventuele toegankelijkheidsproblemen stap voor stap oplossen.