Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bewijs_van_inschrijving

Bewijs van inschrijving

2016-07-19

In het kader van een visumaanvraag worden drie bewijzen  in aanmerking genomen :

   a)  een bewijs van inschrijving in de hoedanigheid van regelmatige leerling voor een cursusprogramma van het hoger (universitair of niet-universitair) onderwijs,

   b)  een bewijs van toelating of voorinschrijving voor een cursusprogramma van het hoger (universitair of niet-universitair) onderwijs. Dit document moet de voorwaarden van de definitieve inschrijving preciseren, en.

   c)  een bewijs van inschrijving voor een toelatingsexamen (proef of geheel van proeven waarvoor men geslaagd moet zijn vooraleer men wordt ingeschreven).

In het kader van een verblijfsaanvraag wordt een bewijs van inschrijving in de hoedanigheid van regelmatige leerling voor een cursusprogramma van het hoger (universitair of niet-universitair) onderwijs in aanmerking genomen.