Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Brexit

Brexit

(update 24/11/2020)

Nieuw !


Op dit ogenblik worden de laatste stappen ondernomen om het terugtrekkingsakkoord in België uit te voeren. Dit akkoord regelt de situatie van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die reeds in België verblijven en werken voor 31 december 2020 en van hun familieleden. Het wetgevend proces is nog niet volledig afgerond, om deze reden hebben wij nog niet kunnen communiceren over de procedure.

Wij kunnen alvast bevestigen dat een aanvraagperiode werd voorzien die tot 31 december 2021 duurt. Deze aanvraagperiode geldt voor het aanvragen van een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) door onderdanen van het VK en hun familieleden. Deze aanvraagperiode geldt ook voor het aanvragen van een kaart voor klein grensverkeer (grensarbeid) voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart). Tijdens deze aanvraagperiode worden alle (verblijfs)rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verbleven of werkten voor het einde van de overgangsperiode (31 december 2020), beschermd. U heeft met andere woorden nog voldoende tijd om uw aanvraag voor een verblijfsstatus als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of een status als grensarbeider als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in te dienen. Wij raden aan dit zo snel mogelijk te doen van zodra de procedure van start gaat, en niet het einde van deze aanvraagperiode af te wachten.

Tijdens deze aanvraagperiode kan u verder gebruik maken van uw huidige (verblijfs)documenten (bijlage 8/E/E+/F/F+ kaart). Van zodra u uw aanvraag indient, zal u ook een attest krijgen van de gemeente dat uw (verblijfs)rechten dekt tijdens de behandeling van uw aanvraag.

Zeer binnenkort zal deze website geactualiseerd worden en zal meer informatie beschikbaar zijn in verband met de te volgen procedure voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) of een aanvraag als grensarbeider voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart). Zoals reeds gecommuniceerd werd, zal u ook individueel worden geïnformeerd per brief omtrent de te volgen procedure.

 

 

Na lang onderhandelen werd het terugtrekkingsakkoord, dat de voorwaarden bepaalt van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, finaal goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal. Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020.  Tijdens deze periode blijft het Europese regelgevende kader grotendeels van toepassing en kunnen Britse onderdanen en hun familieleden hun recht op vrij verkeer en verblijf blijven uitoefenen. Hiervoor moeten zij geen verdere stappen ondernemen.

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om ook na de overgangsperiode de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven, te vrijwaren. Dat zal in België zeker het geval zijn op vlak van het verblijfsrecht, de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In het najaar van 2020 zullen alle Britse onderdanen en hun familieleden in België individueel worden geïnformeerd per brief omtrent de te volgen procedure om een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit wordt zo bepaald in het terugtrekkingsakkoord. In tussentijd blijft de oude verblijfskaart geldig.

Meer informatie over de impact van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan u terugvinden op onze FAQ.

DISCLAIMER: deze informatie is slechts voorlopige informatie. Bepaalde maatregelen om het terugtrekkingsakkoord na afloop van de transitieperiode te kunnen uitvoeren, moeten nog worden genomen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.