Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De Biometrische gegevens

De Biometrische gegevens


Sinds 1 maart 2014 nemen de Belgische ambassades en consulaten-generaal in Afrika vingerafdrukken (10 vingers) en een pasfoto van de onderdanen van derde landen die een visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen om hun studie in België voort te zetten.
 
Het afnemen van de vingerafdrukken en het nemen van de foto duurt maar een enkele minuten.
Door deze procedure kunt u met zekerheid worden geïdentificeerd als de enige houder van het visum. Deze procedure beschermt u tegen vervalsing en identiteitsfraude (bijvoorbeeld bij diefstal van uw paspoort) en maakt het gemakkelijker de buitengrenzen van het Schengengebied te overschrijden.
 
Uw biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) worden zeer streng beschermd. Alleen het naar behoren gemachtigde personeel van de bevoegde overheid mag deze informatie invoeren, wijzigen, verwijderen of raadplegen

Meer informatie