Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De-gezinshereniger-is-een-zelfstandige

De gezinshereniger is een zelfstandige


​Zelfstandige die een natuurlijke persoon is

 

De gezinshereniger die een zelfstandige en een natuurlijke persoon is, moet de volgende zaken voorleggen:

 • een kopie van zijn meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of, indien hij nog niet in het bezit is van dit aanslagbiljet, de kopie van de laatste verklaring die naar de FOD Financiën gestuurd werd en de gedetailleerde simulatie van deze verklaring; en
 • Bewijzen dat hij momenteel nog steeds een zelfstandige activiteit uitoefent.

Aangezien er tussen het meest recente aanslagbiljet dat door de FOD Financiën gestuurd werd en de indiening van het verzoek tot gezinshereniging een lange periode kan verstrijken wordt de gezinshereniger aanbevolen alle documenten die in het kader van de berekening van de belasting een rol kunnen spelen eveneens voor te leggen, evenals alle documenten die het mogelijk maken om zijn huidige bestaansmiddelen te beoordelen, bijvoorbeeld :

 • adequate boekhoudkundige documenten (balansen, bankrekeningen, factuurregister, enz.);
 • het bewijs van de inning van de huurinkomsten;
 • een document dat het bedrag van de betaalde sociale bijdragen vermeldt, of het bewijs dat hij daarvan vrijgesteld bent.

Goed om weten:

 • De Dienst Vreemdelingenzaken kan de gezinshereniger vragen om andere documenten voor te leggen indien de hierboven opgesomde documenten het niet mogelijk maken om zijn financiële situatie of zijn behoeften op correcte wijze te beoordelen. De lijst is dus niet volledig.
 • Het bedrag waarmee bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening wordt gehouden is een netto-inkomen. Onder netto-inkomen verstaat men het bedrag waarover men na de betaling van de belastingen en de sociale bijdragen beschikt.
 • Indien het bedrag van de netto-inkomen lager is dan het vereiste wettelijke bedrag (120% van het leefloon) moet de gezinshereniger de hierboven beschreven documenten en alle documenten die de Dienst Vreemdelingenzaken in staat stellen om zijn eigen behoeften en die van zijn familie te beoordelen doorsturen. (cf. Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen).

Bedrijfsleider

 

De gezinshereniger die een bedrijfsleider is, moet de volgende zaken voorleggen : 

 • een kopie van zijn meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of, indien hij nog niet in het bezit is van dit aanslagbiljet, de kopie van de laatste verklaring die naar de FOD Financiën gestuurd werd en de gedetailleerde simulatie van deze verklaring;
 • een document dat het bedrag van de betaalde sociale bijdragen vermeldt; en
 • een kopie van zijn fiscale fiche 281.20, met een bewijs dat het document dat hij aan de Dienst Vreemdelingenzaken voorlegt met identieke inlichtingen aan de FOD Financiën werd voorgelegd (bijvoorbeeld een stempel van de FOD Financiën, een samenvattende opgave 325.20, met bewijs van verzending).
 • Opgelet : er zal geen rekening worden gehouden met de fiche indien geen enkele bedrijfsvoorheffing, zonder wettelijke rechtvaardiging, vermeld wordt, of indien de vermelde bedrijfsvoorheffing niet aan de barema's van de FOD Financiën beantwoordt.
  https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/precompte_professionnel/calcul

Aangezien er tussen het meest recente aanslagbiljet dat door de FOD Financiën gestuurd werd en de indiening van het verzoek tot gezinshereniging een lange periode kan verstrijken wordt de gezinshereniger aanbevolen om alle documenten die in het kader van de berekening van de belasting een rol kunnen spelen eveneens voor te leggen, evenals alle documenten die het mogelijk maken om uw huidige bestaansmiddelen te beoordelen, bijvoorbeeld :

 • fiscale balansen (waarmee enkel rekening zal worden gehouden indien ze met bewijskrachtige documenten gepaard gaan);
 • de loonfiches in de hoedanigheid van bedrijfsleider;
 • uittreksels van de persoonlijke bankrekening;
 • het bewijs van de inning van de huurinkomsten.

Goed om weten:

 • De Dienst Vreemdelingenzaken kan de gezinshereniger vragen om andere documenten voor te leggen indien de hierboven opgesomde documenten het niet mogelijk maken om zijn financiële situatie of zijn behoeften op correcte wijze te beoordelen. De lijst is dus niet volledig.
 • Het bedrag waarmee bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening wordt gehouden is een netto-inkomen. Onder netto-inkomen verstaat men het bedrag waarover men na de betaling van de belastingen en de sociale bijdragen beschikt.
 • Indien het bedrag van de netto-inkomen lager is dan het vereiste wettelijke bedrag (120% van het leefloon) moet de gezinshereniger de hierboven beschreven documenten en alle documenten die de Dienst Vreemdelingenzaken in staat stellen om zijn eigen behoeften en die van zijn familie te beoordelen doorsturen. (cf. Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen).