Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DeGemeenschappelijkeVisumcode

 
De Gemeenschappelijke Visumcode

 

De gemeenschappelijke visumcode omschrijft de procedures en de voorwaarden voor de afgifte van visa voor transit of voor verblijven van ten hoogste 3 maanden op het grondgebied van de Schengenstaten.

Deze code draagt bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk visumbeleid, als onderdeel van een geslaagd systeem dat erop gericht is legaal reizen te bevorderen en illegale immigratie te bestrijden door verdere harmonisatie van de nationale wetgevingen en de uitvoeringspraktijken inzake visumafgifte.

Snelle link
Verordening (EG) nr. 810/2009 het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)