Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DeVisumleges

 
De Visumleges

 

1. Voor een doorreis of een kort verblijf

In de regel voldoet u een bedrag van 60 EUR aan visumleges.

Dit bedrag (« handling fee ») wordt geacht de door de behandeling van uw visumaanvraag veroorzaakte administratieve kosten te dekken. Het wordt dus niet terugbetaald als u uw aanvraag intrekt of de voorgenomen reis niet onderneemt.

Dit bedrag wordt doorgaans in de lokale munt betaald bij de indiening van de visumaanvraag. Raadpleeg de website van het bevoegde consulaat voor informatie over de praktische regels en de toepasselijke wisselkoers.

Voor sommige categorieën van aanvragers bedragen de visumleges 35 EUR:

  • a) kinderen ouder dan 6 jaar en jonger dan 12 jaar;
  • b) onderdanen van landen waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft afgesloten om de afgifte van visa te vergemakkelijken.

Sommige categorieën van aanvragers zijn vrijgesteld van visumleges:

  • a) kinderen jonger dan 6 jaar;
  • b) scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is;
  • c) onderzoekers uit derde landen die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de zin van Aanbeveling nr. 2005/761/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 tot vergemakkelijking van de afgifte door de lidstaten van eenvormige visa voor een verblijf van korte duur aan onderzoekers die onderdaan zijn van een derde land en die zich met het oog op wetenschappelijk onderzoek verplaatsen in de Gemeenschap;
  • d) vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen;
  • e) de echtgenoot, de kinderen (tot 21 jaar) en de ouders ten laste van een Belgische onderdaan, van een burger van de Unie of  van een Zwitserse onderdaan;
  • f) houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, indien er sprake is van wederkerigheid.  
2. Voor een lang verblijf

In de regel voldoet u een bedrag van 180 EUR aan visumleges.

Dit bedrag (« handling fee ») wordt geacht de door de behandeling van uw visumaanvraag veroorzaakte administratieve kosten te dekken. Het wordt dus niet terugbetaald als u uw aanvraag intrekt of de voorgenomen reis niet onderneemt.

Dit bedrag wordt doorgaans in de lokale munt betaald bij de indiening van de visumaanvraag. Raadpleeg de website van het bevoegde consulaat voor informatie over de praktische regels en de toepasselijke wisselkoers.

Sommige categorieën van aanvragers zijn vrijgesteld van visumleges:

  • a) de echtgenoot, de kinderen (tot 21 jaar) en de ouders ten laste van een Belgische onderdaan, van een burger van de Unie of  van een Zwitserse onderdaan;
  • b) houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, indien er sprake is van wederkerigheid.


Snelle links
• Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (visumcode)
• FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium)