Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DeVisumleges

De Visumleges

Update 22/0/2020

Cfr. artikel 16 van de Visumcode

Behandelingskosten

De visumleges dekken de kosten van de behandeling van de visumaanvraag.

Ze worden niet terugbetaald wanneer het visum wordt geweigerd of wanneer de aanvrager zijn reis annuleert.

Bedragen

Een aanvrager van 12 jaar en ouder betaalt een bedrag van 80 EUR aan visumleges.

Een aanvrager die tussen 6 en 12 jaar oud is, betaalt een bedrag van 40 EUR aan visumleges.

Een aanvrager die onderdaan is van een land waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten om de afgifte van visa te vergemakkelijken, betaalt 35 EUR aan visumleges.

Vrijstellingen

De volgende aanvragers betalen geen visumleges:

  • kinderen jonger dan zes jaar;
  • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is;
  • onderzoekers uit derde landen die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de zin van Aanbeveling nr. 2005/761/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 tot vergemakkelijking van de afgifte door de lidstaten van eenvormige visa voor een verblijf van korte duur aan onderzoekers die onderdaan zijn van een derde land en die zich met het oog op wetenschappelijk onderzoek verplaatsen in de Gemeenschap;
  • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen;
  • de echtgenoot, de kinderen jonger dan 22 jaar en de ouders ten laste van een niet-sedentaire Belg, van een burger van de Unie of van een onderdaan van Zwitserland;
  • houders van een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort, in geval van wederkerigheid. 

Valuta

De visumleges worden bij het indienen van de visumaanvraag geheven in de lokale munt.

De geldende wisselkoersen staan vermeld op de website van het consulaat of de ambassade.