Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_behandeltermijn_van_een_visumaanvraag

De behandeltermijn van een visumaanvraag


De behandelingstermijn van een visumaanvraag hangt af van het doel en de duur van het beoogde verblijf.

In bepaalde gevallen kunnen de diplomatieke en consulaire posten het visum afgeven zonder de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen. In andere gevallen moeten de posten de visumaanvraag doorsturen naar de Dienst, die het visum toekent of weigert.

De verzending van een visumaanvraag naar de Dienst maakt de behandelingstermijn van een aanvraag onvermijdelijk langer, in het bijzonder wanneer het dossier met de diplomatieke post naar Brussel moet worden gestuurd (2 à 4 bijkomende weken).

De behandelingstermijn is gedurende bepaalde periodes van het jaar (zomer, schoolvakanties, eindejaarsfeesten) eveneens langer. Bijgevolg raadt de Dienst de personen die gedurende deze periodes willen reizen aan om hun dossier verschillende weken vóór de datum van de reis in te dienen.

Om een bijkomende behandelingstermijn te vermijden raadt de Dienst de reizigers eveneens aan om te verifiëren of hun dossier volledig is, vooraleer ze hun visumaanvraag indienen.  

Ten slotte raadt de Dienst aan om de behandeling van een visumaanvraag via de applicatie Hoe zit het met mijn visumaanvraag ? te volgen, in plaats van te telefoneren of een mail te sturen. De tijd die aan het geven van een antwoord besteed wordt, is tijd die niet aan de behandeling van de visumaanvragen kan worden besteed.


Behandeling van een visumaanvraag kort verblijf (visum C « Schengen »)
Behandeling van een visumaanvraag gezinshereniging (visum D)
Behandeling van een visumaanvraag om in België te studeren (visum D)
Behandeling van een visumaanvraag om zich in België te vestigen (visum D)
Behandeling van een visumaanvraag « met het oog op een huwelijk » of « met het oog op het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning » in België