Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_behandeltermijn_van_een_visumaanvraag

 
De behandeltermijn van een visumaanvraag

 

Wacht niet tot het laatste ogenblik om een visum aan te vragen
De termijn waarbinnen u een beslissing wordt meegedeeld is langer in bepaalde perioden van het jaar (zomer, eindejaarsfeesten). Dien uw visumaanvraag dus vroeg genoeg in.

Dien een volledig dossier in
Lees aandachtig de informatie op de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd alvorens uw dossier in te dienen. Als het consulaat immers bijkomende documenten moet opvragen om een beslissing te nemen of uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken te sturen, zult u uw visum misschien niet op tijd ontvangen.

Laat ons werken
Indien het consulaat uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken heeft gestuurd, begin dan met de rubriek  «Consultatie van het visumdossier» in te kijken. Overstelp niet de telefoonlijnen van de Infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer de meegedeelde termijnen niet zijn overschreden.

Opsturen van een dossier met de diplomatieke post: een bijkomende termijn
Hou rekening met bijkomende wachttijd als uw dossier met de diplomatieke post naar de Dienst Vreemdelingenzaken is gestuurd: 2 tot 4 weken (al naar gelang van de frequentie waarmee het consulaat diplomatieke post naar Brussel stuurt).

Het betreft de dossiers die zijn ingediend:

- met het oog op gezinshereniging
- om te studeren in België
- om zich te vestigen in België
- om te huwen in België
- om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen in België

De betekening van een beslissing: een bijkomende termijn
Hou rekening met een bijkomende termijn die het consulaat nodig heeft om u de beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken te betekenen. Deze termijn hangt af van de interne organisatie bij het consulaat en de plaatselijke omstandigheden (samenwerking met een externe dienstverlener, mogelijkheid een expresbesteldienst in te schakelen, betrouwbare communicatiemiddelen, enzovoort).


Behandeling van een visumaanvraag kort verblijf (visum C « Schengen »)
Behandeling van een visumaanvraag gezinshereniging (visum D)
Behandeling van een visumaanvraag om in België te studeren (visum D)
Behandeling van een visumaanvraag om zich in België te vestigen (visum D)
Behandeling van een visumaanvraag « met het oog op een huwelijk » of « met het oog op het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning » in België

 

(Update: 2014-09-15)