Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_erkende_onderzoeksinstellingen

 
De erkende onderzoeksinstellingen

 

(Wet van 15 december 1980, artikel 61/10, §1, 2° en 3°)

Een onderzoeksinstelling is een openbare of particuliere instelling die onderzoek verricht, dit wil zeggen stelselmatig verricht creatief werk ter vergroting van het kennisbestand, waaronder de kennis van mens, cultuur en samenleving, alsmede de aanwending van dit kennisbestand voor nieuwe toepassingen.

U vindt de lijst van de door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid erkende onderzoeksinstellingen op de site www.belspo.be  (Wetenschap is werkelijk overal ! ► Wetenschappelijk visum ►Lijst van de erkende instellingen).