Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_werknemer

De werknemer

05/11/2018

Arbeidskaart

In de regel kan de werknemer die in België prestaties wenst te verrichten in het kader van een arbeidsovereenkomst pas door zijn werkgever worden tewerkgesteld nadat hij een arbeidskaart heeft verkregen, ongeacht hoelang de tewerkstelling duurt. Er zijn drie soorten arbeidskaarten:

a) Arbeidskaart A:
Deze kaart is geldig voor elk beroep in loondienst en voor een onbeperkte duur. Ze wordt afgegeven aan een vreemdeling die 4 jaar van werk onder een arbeidskaart B bewijst, over een periode van maximum 10 jaar van legaal en ononderbroken verblijf die onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaat.

b) Arbeidskaart B:
Deze kaart is beperkt tot de tewerkstelling bij een enkele werkgever en is maximum 12 maanden geldig. Ze wordt alleen uitgereikt als de werkgever voorafgaand de toestemming verkrijgt om de buitenlandse werknemer in dienst te nemen.

c) Arbeidskaart C:
Deze kaart is geldig voor elk beroep in loondienst en voor een beperkte duur. Ze wordt afgegeven aan sommige categorieën van buitenlandse onderdanen die gemachtigd zijn om in België te verblijven voor een beperkte duur of op voorlopige wijze (bijvoorbeeld studenten, asielzoekers).

 

Verscheidene categorieën van werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te hebben wegens hun nationaliteit, wegens hun status of wegens de aard en/of duur van de prestaties. Hierbij is op te merken dat het feit van geen loon te ontvangen op zich geen reden voor vrijstelling is. De lijst van de categorieën van vrijgestelde werknemers staat in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999.

 

Kijk op de website van de bevoegde overheden voor bijkomende informatie over de praktische regels voor het indienen van een aanvraag voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B, over de gevallen waarin een werknemer is vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te hebben, de arbeidsmarkt in België, de sectoren met knelpuntberoepen, enzovoort.

Vlaams Gewest:  http://www.werk.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  http://www.brussel.irisnet.be
Région wallonne:  http://emploi.wallonie.be (http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html) Deutschsprachige Gemeinschaft:  http://www.dglive.be   

Machtiging om langer dan 3 maanden in België te verblijven

Als u langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven, moet u daar vooraf de machtiging voor hebben van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of van zijn gemachtigde (Dienst Vreemdelingenzaken).

 

Waar de aanvraag voor de machtiging tot verblijf indienen?

A. U bent in het buitenland
Klik voor informatie op procedure die moet worden gevolgd.

B. U bent in België
Klik voor informatie op procedure die moet worden gevolgd.


Gezinsleden

Meer info met betrekking tot de te volgen procedures, de voorwaarden en de voor te leggen documenten vindt u in de rubriek Gezinshereniging.

 

Basisteksten

• Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
• Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
• Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
• Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen