Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Deexternedienstverleners

 
De externe dienstverleners

 

- Sommige Belgische ambassades en consulaten werken samen met een externe dienstverlener aan wie de volgende taken kunnen worden toevertrouwd:

  • a) verstrekken van algemene informatie over de visumvereisten en –aanvraagformulieren;
  • b) verstrekken van informatie over de verlangde bewijsstukken;
  • c) in ontvangst nemen van de visumaanvragen en ze doorzenden naar het consulaat;
  • d) innen van de legesrechten;
  • e) maken van afspraken voor het persoonlijk verschijnen;
  • f) overhandigen van de reisdocumenten en, indien van toepassing, van de beslissingen tot weigering van een visum.

Deze externe dienstverleners zijn opgeleid door de consulaten en hebben de nodige kennis verworven voor een goede dienstverlening. Er zijn geregeld controles om ervoor te zorgen dat de goede kwaliteit behouden blijft. Bijkomende kosten worden echter geïnd bovenop de visumleges.

- Daarentegen behoren het onderzoeken van de visumaanvraag, het nemen van de beslissing en ook het drukken en aanbrengen van de visumsticker in uw reisdocument, exclusief tot de bevoegdheid van de consulaten.

Voor meer informatie over de praktische regels van deze samenwerking met een externe dienstverlener (plaats, toegankelijkheid, bijkomende kosten voor de dienstverlening) kunt u terecht op de website van het consulaat dat voor het onderzoek van uw visumaanvraag bevoegd is.

Snelle link
• Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
• Adressen van de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland
http://diplomatie.belgium.be /nl/diensten/ambassades en consulaten/Belgische ambassades en consulaten in het buitenland/