Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Deuitnodigingsbrief

 
De uitnodigingsbrief

 

- De uitnodigingsbrief wordt opgesteld door de persoon die u uitnodigt in België.

Als u wordt verwacht in het kader van een professionele relatie of handelsrelatie, een activiteit van politieke, wetenschappelijke, culturele, academische of sportieve aard, wordt de uitnodigingsbrief opgesteld door een persoon die gemachtigd is de instelling, de vereniging of de onderneming die u uitnodigt te verbinden.

- Hij is opgesteld in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits).

- Hij vermeldt duidelijk:

  • a) de volledige contactgegevens van de uitnodigende partij;
  • b) de volledige contactgegevens van de uitgenodigde partij;
  • c) het doel, de duur en de omstandigheden van het verblijf (bijvoorbeeld volledige of gedeeltelijke tenlastenemening van de vervoerkosten, de verblijfkosten, het verblijf, de huisvesting, per dag, enzovoort);
  • d)  al de informatie die bruikbaar is voor een goed begrip van de visumaanvraag (bijvoorbeeld band tussen de uitnodigende en de uitgenodigde partij, enzovoort).

- U voegt het origineel van de uitnodigingsbrief bij uw visumaanvraag. Ook de uitnodigende partij kan echter het origineel van deze brief bezorgen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van uw visumaanvraag. In dit geval geeft de uitnodigende partij aan of de visumaanvraag al is ingediend en, zo nodig, deelt zij het kenmerknummer mee dat door het consulaat aan de visumaanvraag is gegeven.

Verdere praktische informatie over de communicatie met het consulaat kunt u vinden op de website van het consulaat.

Snelle link
• Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
• Adressen van de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland http://diplomatie.belgium.be /nl/diensten/ambassades en consulaten/Belgische ambassades en consulaten in het buitenland/