Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Duurzaam_verblijf

 
Duurzaam verblijf

Update: 2014-05-27

Een burger van de Unie heeft het recht duurzaam in België te verblijven na vijf jaar van ononderbroken verblijf (lees meer over de situaties waarin een permanent verblijfsrecht wordt toegekend voordat een ononderbroken periode van vijf jaar is verlopen in artikel 42sexies van de wet van 15 december 1980).

Het startpunt van deze termijn van vijf jaar is de datum waarop u bij het gemeentebestuur een aanvraag tot verklaring van inschrijving indiende (bijlage 19).

U bent niet verplicht een uitdrukkelijke aanvraag bij het gemeentebestuur in te dienen.

Als u echter een aanvraag indient, gebruik dan dit formulier (bijlage 22).

Het gemeentebestuur schrijft u in het bevolkingsregister in.

Uw verblijf in België kan enkel eindigen wegens een ernstige inbreuk op de openbare orde.

 

Opgelet
Uw familieleden, die onderdaan zijn van een derde land, moeten een formele aanvraag indienen (bijlage 22).


Referentietekst

Artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.