Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Getuigschrift van het ontbreken van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht

 

 

Een vreemdeling ouder dan 18 jaar die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet een getuigschrift van het ontbreken van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht voorleggen. 
 
In de regel moet dit document zijn

-       afgegeven binnen 6 maanden die onmiddellijk aan de datum van indiening van de aanvraag voorafgaan,

-       afgegeven door de bevoegde overheid van het land van oorsprong of van herkomst, en

-       gelegaliseerd, behalve:

(a)   wanneer een bilaterale of multilaterale overeenkomst de formaliteit van de legalisatie vereenvoudigt of afschaft (bijvoorbeeld het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten, ten voordele van de vereenvoudigde procedure van de apostille)

(b)    wanneer het is afgeleverd door een van de volgende landen: Verenigde Staten van Amerika, Israël