Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Lees meer

De andere familieleden van een burger van de Unie – Voorwaarden – Artikel 47

Update: 2014-05-15

De volgende personen hebben recht op gezinshereniging.

1/ De familieleden van een burger van de Unie (artikel 40bis):

- zijn echtgenoot
- de persoon met wie hij verbonden is door een partnerschap dat als gelijkwaardig aan het huwelijk in België wordt beschouwd
- de persoon met wie hij verbonden is door een wettelijk geregistreerd partnerschap - zijn kinderen, de kinderen van zijn echtgenoot, de kinderen van zijn partner en de gemeenschappelijke kinderen
- zijn bloedverwanten in opgaande lijn, die van zijn echtgenoot en die van zijn partner

2/ De andere familieleden van een burger van de Unie (artikel 47):

- de persoon met wie hij een naar behoren geattesteerde duurzame relatie heeft (feitelijk partnerschap)
- de familieleden die, in het land van herkomst, te zijnen laste zijn of bij hem inwonen
- de familieleden die een ernstig gezondheidsprobleem hebben en zijn persoonlijke verzorging strikt behoeven

Als u familielid bent van een burger van de Unie, maar u wordt niet bedoeld in artikel 40bis, moet u de volgende voorwaarden vervullen:

a) Indien u een naar behoren geattesteerde duurzame relatie hebt (feitelijk partnerschap) met de burger van de Unie die u wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u het bestaan en het duurzaam karakter van die relatie aantonen.

U mag alle bewijsmiddelen gebruiken.

NB : Bij het onderzoeken van het duurzaam karakter van een relatie houden wij onder meer rekening met de intensiteit van de relatie, hoe lang ze al duurt en hoe stabiel de banden tussen de partners zijn.

b) Indien u, in het land van herkomst, ten laste bent van of inwoont bij een burger van de Unie die u wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u:

- uw verwantschapsband met de gezinshereniger bewijzen, en
- bewijzen dat u ten laste bent van de gezinshereniger (op het ogenblik van de indiening van de aanvraag), of
- bewijzen dat u bij hem inwoont/met hem samenwoont (voor de aankomst van de burger van de Unie in België)

U moet documenten voorleggen die zijn opgesteld door de bevoegde overheid van het land van oorsprong of herkomst. Als dergelijke documenten ontbreken, mag u door welk bewijsmiddel ook uw verwantschapsband aantonen en aantonen dat u ten laste bent van de gezinshereniger of bij hem inwoont.

c) Indien u een ernstig gezondheidsprobleem hebt en u behoeft strikt een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die u wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u:

- uw verwantschapsband met de gezinshereniger bewijzen
- aantonen dat u een ernstig gezondheidsprobleem hebt
- aantonen dat u een verzorging door de gezinshereniger strikt behoeft wegens dit ernstig gezondheidsprobleem en
- een persoonlijke verzorging door de gezinshereniger behoeft wegens dit ernstig gezondheidsprobleem