Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

 Lees meer

De andere familieleden van een burger van de Unie – Voorwaarden – Artikel 47

11/01/2019

 

Andere familieleden van een burger van de Unie

De andere familieleden van een burger van de Unie zijn : 

   - de persoon met wie hij een naar behoren geattesteerde duurzame relatie heeft (feitelijk partnerschap);
   - de familieleden die, in het land van herkomst, te zijnen laste zijn of bij hem inwonen;
   - de familieleden die een ernstig gezondheidsprobleem hebben en zijn persoonlijke verzorging strikt behoeven.

Zie artikel 47/1 van de wet van 15/12/1980.

 

Als u een ander familielid bent van een burger van de Unie, moet u de volgende voorwaarden vervullen:

a) Indien u een naar behoren geattesteerde duurzame relatie hebt (feitelijk partnerschap) met de burger van de Unie die u wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u het bestaan en het duurzaam karakter van die relatie aantonen.

U mag alle bewijsmiddelen gebruiken.

Bij het onderzoeken van het duurzaam karakter van een relatie houden wij onder meer rekening met de intensiteit van de relatie, hoe lang ze al duurt en hoe stabiel de banden tussen de partners zijn.

b) Indien u, in het land van herkomst, ten laste bent van of inwoont bij een burger van de Unie die u wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u:

   - uw verwantschapsband met de gezinshereniger bewijzen, en
   - bewijzen dat u ten laste was van de gezinshereniger in het land van herkomst en dat deze afhankelijkheid op het moment van de verblijfsaanvraag nog steeds bestaat, of
   - bewijzen dat u bij hem inwoont/met hem samenwoont (voor de aankomst van de burger van de Unie in België).

U moet documenten voorleggen die zijn opgesteld door de bevoegde overheid van het land van oorsprong of herkomst. Als dergelijke documenten ontbreken, mag u door welk bewijsmiddel ook uw verwantschapsband aantonen en aantonen dat u ten laste bent van de gezinshereniger of bij hem inwoont.

c) Indien u een ernstig gezondheidsprobleem hebt en u behoeft strikt een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die u wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u:

   - uw verwantschapsband met de gezinshereniger bewijzen;
   - aantonen dat u een ernstig gezondheidsprobleem hebt;
   - aantonen dat u een verzorging door de gezinshereniger strikt behoeft wegens dit ernstig gezondheidsprobleem; 
   - een persoonlijke verzorging door de gezinshereniger behoeft wegens dit ernstig gezondheidsprobleem.