Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_echtgenoot_Bewijsstukken_Artikel_40bis

 
De echtgenoot - Bewijsstukken - Artikel 40bis

Update: 2014-05-15

U legt voor:

- het bewijs van uw huwelijk met de gezinshereniger,
Lever bij een nieuw huwelijk ook het bewijs van de ontbinding van het vorige huwelijk of van het overlijden van de echtgenoot.
- een document waaruit de verblijfssituatie van de gezinshereniger in België blijkt: een kopie van zijn verblijfkaart, van zijn aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19), van de verklaring van registratie (bijlage 8), van een kaart E of een document dat de duurzaamheid van zijn verblijf aantoont (bijlage 8bis of kaart E+).

Indien de gezinshereniger geen enkel van die documenten kan voorleggen, vraag hem dan:

- het bewijs dat hij het voornemen heeft langer dan 3 maanden in België te verblijven: een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter), een arbeidsovereenkomst, een huurcontract, een inschrijving aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een concreet project beschreven tijdens een gehoor, …
- een kopie van zijn identiteitskaart of nationaal paspoort.

Indien de gezinshereniger het recht heeft langer dan 3 maanden in België te verblijven omdat hij voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering heeft, vraag hem dan ook:

- het bewijs dat zijn bestaansmiddelen voldoende zijn om u onder te brengen,
- het bewijs dat zijn ziekteverzekering ook u dekt.

/!\ Als het consulaat of de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel is dat uw gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de maatschappij is, zal u ook een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt worden gevraagd. 

Uw dossier is volledig.

U ontvangt een beslissing binnen 6 maanden volgend op de datum van de indiening van uw aanvraag. 

Uw dossier is niet volledig.

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom