Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_echtgenoot_Bewijsstukken_Artikelen_10_en_10bis

 
De echtgenoot - Bewijsstukken - Artikelen 10 en 10bis

18/10/207

U legt voor:

* Indien het huwelijk met volmacht voltrokken is, legt u een kopie van deze volmacht voor.

* Indien u reeds gehuwd geweest bent, legt u het bewijs van de ontbinding van het voorgaande huwelijk of de overlijdensakte van uw voorgaande echtgenoot.

 

Uw dossier is volledig:

Als uw dossier volledig is, overhandigt het consulaat u een document als bewijs van indiening van uw aanvraag (bijlage 15quinquies).

De algemene regel is dat u een beslissing ontvangt binnen 9 maanden volgend op de datum door het consulaat op dit document vermeld. De Dienst Vreemdelingenzaken kan deze termijn echter twee keer verlengen met een periode van 3 maanden. Dit betekent dus dat u een beslissing ontvangt binnen een termijn van maximaal 15 maanden (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden). Het consulaat brengt u van deze beslissing op de hoogte. 

 

Uw dossier is niet volledig:

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom. 

 

Bijkomende documenten

Het is mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken u vraagt andere documenten in te dienen tijdens het onderzoek (bijvoorbeeld een akte van geboorte indien de leeftijdsvoorwaarde niet vervuld lijkt te zijn).