Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_echtgenoot_Bewijsstukken_Artikelen_10_en_10bis

 
De echtgenoot - Bewijsstukken - Artikelen 10 en 10bis

19/06/2018

U legt voor:

  • tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie,
  • het bewijs van uw huwelijk met de gezinshereniger, 
  • indien het huwelijk met volmacht voltrokken is, een kopie van deze volmacht,
  • indien u reeds gehuwd geweest bent, het bewijs van de ontbinding van het voorgaande huwelijk of de overlijdensakte van uw voorgaande echtgenoot,
  • bij een nieuw huwelijk, ook het bewijs van de ontbinding van het vorige huwelijk of van het overlijden van de echtgenoot,
  • een medisch attest,
  • een  getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt,
  • een kopie van de verblijfkaart van de gezinshereniger (kaart A, B, C, D, F, F+ of H), - het bewijs dat de gezinshereniger een ziekteverzekering, voldoende huisvesting en stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft. 

 

Uw dossier is volledig:

Als uw dossier volledig is, ontvangt u een document als bewijs van indiening van uw aanvraag (Bijlage 15quinquies - KB 08/10/1981).

De algemene regel is dat u een beslissing ontvangt binnen 9 maanden volgend op de datum op dit document vermeld. De Dienst Vreemdelingenzaken kan deze termijn echter twee keer verlengen met een periode van 3 maanden. Dit betekent dus dat u een beslissing ontvangt binnen een termijn van maximaal 15 maanden (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden). Het consulaat brengt u van deze beslissing op de hoogte. 

 

Uw dossier is niet volledig:

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.